Politikk: Eldreomsorg

Sunday, 11. September 2011

Eldreomsorgen i Norge er ikke bra nok. Mange plasser er eldreomsorgen kjempegod, men landsbasis er den ikke god nok før alle får den hjelpen de trenger.

Rydde opp i lovbruddene
Før vi skal lage den perfekte eldreomsorgen må vi rydde opp i lovbruddene som gjøres hver dag. Spesielt går dette på arbeidsmiljøloven for de som jobber i eldreomsorgen. (selvfølgelig skal man samtidig ta de grep som må til for å gi hjelp til de som trenger det mest, men perfeksjonering får vente.)

Hvis de som jobber i eldreomsorgen ikke har gode arbeidsvilkår, går dette ut over tjenestene som ytes til de eldre. De ansatte må få vilkår som gjør at de trives på jobb og løser arbeidsoppgavene sine på en positiv måte.

Dette kan oppnås best på følgende måte: Ansvar!

Jeg mener eldreomsorgen bør være offentlig, men jeg mener også at det offentlige kan lære mye av det private. Det må legges opp til at det er ledere med mye ansvar lokalt, både i kommunene og i hver del av eldreomsorgen.

En enkeltperson må ha ansvar for sin del av eldreomsorgen, som f.eks. hjemmehjelp eller et eldresenter. Da må den personen ha både ansvar og makt til å ta de avgjørelsene som må gjøres for å få en mest mulig effektiv eldreomsorg.

Da må også den personen kunne stilles ansvarlig for alle problemer som eventuelt skulle oppstå. Hvis det er for lite midler må den personen i det minste kunne vise til at de riktige søknadene er sendt for mer midler. Hvis den personen lar lovbrudd pågå uten å gjøre noe med det bør man få sparken. Vi må ikke være så redde for at handlinger skal ha konsekvenser!

Dette betyr selvfølgelig også at kommunene må legge til rette for at det skal være mulig å utføre en fornuftig eldreomsorg, og derifra igjen at staten stiller med de midlene som trengs. I alle deler av kjeden må det stilles krav til resultater.

Skaffe plass til alle
Når det er ryddet opp i lovbruddene og man har opprettet en skikkelig ansvarsstruktur så bør man igjen sette fokus på å skaffe alle hjelp. Det kommer til å koste penger, men for å minimere utgiftene er det viktig at man legger til rette for erfaringsdeling for effektiv drift og hvilke tiltak som gir best resultater både kvalitetsmessig og økonomisk. Effektiv drift av offentlige tilbud bør legges vekt på i alle tjenester, ikke minst eldreomsorgen.

Vi trenger en verdig eldreomsorg, men vi trenger også verdige arbeidsplasser i eldreomsorgen!

Leave a Reply