Politikk: Innvandring

Friday, 19. August 2011

Jeg starter min serie med politiske poster med ett av de vanskeligste temaene i norsk politikk: Innvandring. Det virker som om de fleste har en mening, men er litt redd for å komme med den under en debatt. Andre er veldig åpne om sine meninger, og skaper alltid bråk når de ytrer seg i media.

Fakta om innvandring

Statistikk fra ssb.no

Mye av det man leser i media tyder på at innvandring betyr “Muslimske utlendinger som kommer til Norge”. Fakta er at mesteparten av innvandringen til Norge kommer fra Europa. SSB viser til at de to landene vi får flest innvandrere fra er Polen og Sverige. Dette er for det meste arbeidsinnvandring, noe vi trenger for å dekke alle jobbene i f.eks byggebransjen.

Når vi har fått det ut av veien kan vi begynne å se på hva som er kontroversene rundt innvandringen til landet.

Mengden innvandring

Det er ikke noe problem å ha mye innvandring hvis det er riktig type innvandring. Vi bør ta inn mest mulig av de som kan tilføre landet noe verdifullt, og de som er i stor fare der de kommer fra. Vi bør legge mest mulig til rette for at alle som kommer inn til landet fort kan komme i jobb og bli en del av det norske samfunnet. Det betyr ikke at vi krever at noen endrer sin kultur eller religion, med mindre det strider med norske lover.

Kultur

Det virker på meg som om mange er redd for at innvandringen skal skade vår norske kultur. Politikere på det ekstreme høyre snakker ofte om islamisering av Norge. Jeg skal ikke gå så alt for mye inn på religion, da det er et eget tema. Men kort sagt så mener jeg:

 • Vår kultur er ikke i fare, så vi trenger ikke å gjøre noe drastisk.
 • Hvis vi unngår for stor tetthet av innvandrere fra samme kulturer (f.eks over 10%) i samme områder, så vil vi lettere kunne unngå minisamfunn som lever for seg selv.
  • I enkelte områder av Oslo har det blitt for tett. Løsningen er ikke tvangsflytting, men spesifikke integreringstiltak rettet mot området. Spesielt skoler bør få ekstra oppmerksomhet.
 • Vi må fokusere på integrering via likestilt opplæring i grunnskolen. Kultur skal man lære om, ikke påtvinges.
  • Alle religioner må likestilles som læringsobjekt. Det er greit å lære mer om kristendommen siden den er vår historie for de siste tusen år, men den må ikke fremstilles som mer korrekt en de andre.
  • Lærebøkene bør være skrevet fra et ateistisk eller agnostisk synspunkt.
 • Vi bør som enkeltpersoner bli flinkere til å invitere våre naboer på hendelser. Ikke skill dine naboer eller kolleger etter kultur.

Kriminalitet

Kriminalstatistikken lyver ikke. Innvandrere gjør prosentvis mer kriminalitet enn norske statsborgere. Man kan lete så mye man vil etter årsaken til dette, men jeg vil istedenfor se på løsninger på problemet.

Jeg vil ikke se bort i fra muligheten for at mange kriminelle kommer til Norge på grunn av de lave straffene og vår rikdom. Derfor må vi bli flinkere til å sende de kriminelle ut igjen.

 • Innvandrere som utfører en kriminell handling etter å ha kommet til landet må returneres umiddelbart.
  • Hvis innvandrere vet at de returneres vil de som har en god grunn til å komme til landet ikke gjøre noe ulovlig.
  • De som likevel gjør noe ulovlig er klar over reglene, og må ta konsekvensene.

Økonomi

Mange jeg har snakket med er frustrete over trygdefordelene invandrere får. De får fordeler som vi må jobbe hele livet for å opparbeide. Jeg mener det blir feil. Selv minstepensjon i Norge er bedre enn tilbudet de har der de kommer fra, og hvis de er flykninger så bør de være mer enn fornøyde med den samme ordningen som norske statsborgere har.

 • Det bør være økonomisk likestilling. Ingen fordeler til innvandrere.
 • Innvandrere med høy utdanning bør få lettere statsborgerskap. De er en ressurs landet har bruk for.
 • Det bør ikke lønne seg på noen måte å leve på trygd for innvandrere. De har høyere arbeidsledighet enn andre grupper, og mange utnytter systemet med vilje.
 • NAV bør ha strengere kontroller, spesielt av de som kommer inn i landet og går rett på trygd.
 • Innvandrere bør få et bra tilbud om norskutdanning slik at de lettere kan få en jobb og dermed bidra til det norske samfunnet.

3 Responses to “Politikk: Innvandring” 1. KB-TROMSØ Says:

  Hei
  Ser du har virkelig fått faktaen på bordet, og stiller meg særdeles enig i utsagnene dine. Invandringspolitikken i Norge er særdeles dårlig, og i fjor (2010) viste statistikk (NSB) at dersom det “strømmer” på med innvandrer slik det gjør/gjorde, så vil det være hele 18,000 asylsøkere som står uten plass, hvor vi må bruke våre skattepenger på å mette.
  Dette er snakk om x-antall milliarder kroner hvert år som kunne gått til bedre formål.

  Kanskje på tide at politikerne får øynene opp.

  Samme gjelder nasjonaldagen vår, hvor det er snakk om pakistanske og andre ikke-etniske nordmenn skal bruke deres flagg på VÅR nasjonaldag.

  Personlig skjønner jeg ikke hvorfor de skal bruke deres flagg på VÅR dag.
  Sist jeg sjekket har også pakistan og andre land en egen nasjonaldag, skulle likt å sett hva som hadde skjedd dersom vi svaiet rundt med det norske flagg på deres nasjonaldag, i deres land og ropte “Alt for Norge.”

  Her tror jeg alle tenker “ja, da ville vi nok være nødt å bøte med livet.”
  Så jeg mener at når vi har vår nasjonaldag, ja, da skal vi feire for Norge, og vise at vi er stolt av landet vårt. Og på den pakistanske ol. nasjonaldagen kan vi feire deres dag. 2. Haagen Says:

  Skjønner ikke at muslimer mener det er bedre i Norge enn i muslimske land.Hvis de vil gjøre Norge muslimsk hvorfor kan de ikke flytte til et mulimsk land med hijab og sharia og alt som følger med. Da slipper de å jobbe for det i Norge og da vil de få det som de vil uten å jobbe for det. Dessuten vil de slippe å omgås folk og religioner de ikke liker. Men jeg er ikke villig til gjennom staten å betale biletten for de til å reise tilbake(det er jo egentlig aldri staten som betaler selv om politikerene later som det det er alltid skattebetalerene). Jeg er også lei av at de snyter på skatten ved å kjøre svart. Jeg mener at Norge vil bli et mye bedre samfunn hvis vi ikke hadde alle dissemuslimene her som ikke passer inn og heller burde reise hjem.Vi kan jo ikke reise til muslimske å oppføre oss som vi vil ha masse særfordeler uten engang å betale. Nei nå må det være nok med at politikerene fører denne politikken 3. thomas Says:

  Jeg ser at jeg ikke har fått varsler om kommentarer, så velger å svare nå, samme hvor sent det er.

  Jeg syns ikke noe om generaliseringen av en hel gruppe, da mange muslimer er ærlige og flinke folk som vi gjerne vil ha i landet vårt. Det som må slås ned på er innvandrere, uansett gruppe, som besvisst utnytter våre goder uten å gi noe tilbake til samfunnet. Enten om det er kriminalitet eller trygdesnylting (forsåvidt også en form for kriminalitet).

  Til KB-TROMSØ:
  Når det gjelder flagg på nasjonaldagen så tenker jeg at vi som land bør stå for full ytringsfrihet også på dette punktet. Veiv med hvilket flagg du vil, samme hvilken dag i året det er.

Leave a Reply