Politikk: Miljøet (i Bergen)

Saturday, 10. September 2011

Den viktigste saken for meg i årets kommunevalg er miljøet. Ikke fordi jeg drømmer om å redde planeten eller fordi jeg syns Bergen trenger flere trær, men på grunn av forurensningen om vinteren.

Jeg er en av mange som sliter med pusten når forurensningen inntar Bergen. Hver vinter når det er kaldt og vindstille så er det fare for at det oppstår inversjon, som fører til et stillestående lokk over byen.

Dette er klart den største utfordringen byen har i dag, da det gjør friske folk syke og syke folk sykere.

Partienes ståsted
De fleste partiene i Bergen er enige om at det må gjøres noe med luftproblemet. Forskjellen er på hvilken måte de ønsker å løse problemet. Etter å ha lest flere debatter, partiprogrammet og medieuttalelser så er min oppfatning av saken slik:

Byluftlisten, Venstre og MIljøpartiet De Grønne virker å være de mest aggressive i sin miljøpolitikk.

De fleste andre partiene er opptatte av saken, men setter det ikke før annen politikk. De partiene jeg har minst troen på er Høyre og FRP, både på grunn av uttalelser og handlinger i de siste par årene.

Spesielt FRP har stadfestet sin ignoranse til problemet ved å snakke om ting som “retten til parkeringsplass i sentrum”. Et parti som setter parkeringsplasser foran liv og helse bør ingen stemme på. Samme hvor mye du er enig i resten av deres politikk.

Mine håp for valget
Spesifikt på grunn av dette håper jeg på ett mer miljøbevisst bystyre etter valget. Optimalt sett ville jeg likt et bystyre som møter alle mine politiske ønsker, men det er svært usannsynlig. Derfor håper jeg på et bystyre med en overvekt fra venstresiden, slik at vi får fokus på mine to hjertesaker, miljøet og kollektivtrafikk. Så får de andre sakene vente til vi har fått løst miljøproblemene i byen.

Jeg har skrevet mye mer om miljøproblemene tidligere.

Leave a Reply