Refleksjoner over et årsskifte

Saturday, 31. December 2011

I det vi går inn i et nytt år vil jeg oppfordre alle til å reflektere litt over året som har gått og samtidig over hvem vi ønsker å være i det kommende året. Her er mine refleksjoner rett fra hjertet uten korrektur, en “stream of consciousness“.

Året som har gått har vært begivenhetsrikt, og for mye av det har vært vonde hendelser. 22. juli står ut som den verste prøven vi har vært igjennom som et land på lang tid. Samtidig er det positive i det at vi har vist oss som et samlet folk, sterke og forente. Vi har vist hvem vi egentlig er og hva vi egentlig står for.

Det er bakteppet for mine tanker for det kommende året. Jeg vil anbefale alle å tenke over sine verdier og hvem de egentlig ønsker å være. Lever du ditt liv som deg selv, fullt ut? Jeg vet ihvertfall at i tiden som har gått, så har ikke jeg gjort det.

Årsskiftet er ingen magisk dato. Om vi lager en liste over ting vi vil endre rett over nyttår, så hjelper ikke det. Som en venn av meg løst siterte Merlin Mann: Hvis vi virkelig hadde ønsket å gjort noe med det, hadde vi ikke ventet til nyttår.

Det vi derimot kan gjøre er å reflektere over våre verdier og hvordan vi gjør våre valg.

Meg selv

Selv vil jeg gå inn i det nye året med en mer bevisst holdning til mine valg. Det er en prosess jeg har jobbet med, og vil fortsette med videre inn i det nye året. Jeg skal være mer åpen for det ukjente, og tørre å prøve nye ting. Jeg skal ikke være redd for forandring. Jeg skal ta mer kontroll over mitt eget liv, istedenfor å la det gå sin egen gang. Jeg skal bestemme min egen sti inn i fremtiden, forhåpentligvis med god hjelp fra venner, familie og mentorer med gode råd.

Hva med deg? Hvem vil du være?

En tragedie rammer Norge

Saturday, 23. July 2011

22.07.11 vil alltid bli husket som en forferdelig dag for Norge. 15:20 rammer en bombe regjeringskvartalet i Oslo sentrum. To timer senere angriper en politikledd mann ungdomsleiren til AUF på utøya. Nesten 100 mennesker i alt er bekreftet døde når jeg skriver dette.

La oss vise medfølelse

Jeg gir min dypeste medfølelse til alle rammede og pårørende i denne forferdelige hendelsen. Dette var noe de fleste tenkte ikke kunne skje i Norge.

La oss stå sammen

La oss stå sammen og være der for hverandre i en tid hvor vi trenger hverandre mest. Vi må vise at det er i slike situasjoner hvor Norges åpne kultur virkelig kommer til sin rett, og at vi ikke viker fra våre prinsipper. La oss komme oss igjennom denne tragedien styrket i vår tro på vårt sterke samhold.

La oss lære

La oss lære av det som har skjedd, slik at vi kan forsøke å unngå at det kan skje igjen. Vi må innse at alle ekstreme grupper kan føre til farlige individer, både innenlands og utenlands. Vi må se forbi farge og religion, og heller se på at de med svart-hvitt meninger og et syn om at målet kan rettferdiggjøre slike hendelser er de farligst.

La oss lære at vi ikke må forhåndsdømme en gruppe før man har bevis. Det har vært mye snakk om trakasering av innvandrere i Oslo rett etter bombingen. De som driver med slik trakasering er med på å skape det hatet som ligger bak slike handlinger som dette.

I dag er vi alle ofre. I dag er vi alle nordmenn. I dag står vi alle sammen.

 

Lenker:

Nyheter fra NRK

Nyheter fra BBC

Nyheter fra Reuters

Nyheter fra Al Jazeera

Statsministerens uttalelser

En ungdom fra Utøya skriver om hendelsen