Refleksjoner over et årsskifte

Saturday, 31. December 2011

I det vi går inn i et nytt år vil jeg oppfordre alle til å reflektere litt over året som har gått og samtidig over hvem vi ønsker å være i det kommende året. Her er mine refleksjoner rett fra hjertet uten korrektur, en “stream of consciousness“.

Året som har gått har vært begivenhetsrikt, og for mye av det har vært vonde hendelser. 22. juli står ut som den verste prøven vi har vært igjennom som et land på lang tid. Samtidig er det positive i det at vi har vist oss som et samlet folk, sterke og forente. Vi har vist hvem vi egentlig er og hva vi egentlig står for.

Det er bakteppet for mine tanker for det kommende året. Jeg vil anbefale alle å tenke over sine verdier og hvem de egentlig ønsker å være. Lever du ditt liv som deg selv, fullt ut? Jeg vet ihvertfall at i tiden som har gått, så har ikke jeg gjort det.

Årsskiftet er ingen magisk dato. Om vi lager en liste over ting vi vil endre rett over nyttår, så hjelper ikke det. Som en venn av meg løst siterte Merlin Mann: Hvis vi virkelig hadde ønsket å gjort noe med det, hadde vi ikke ventet til nyttår.

Det vi derimot kan gjøre er å reflektere over våre verdier og hvordan vi gjør våre valg.

Meg selv

Selv vil jeg gå inn i det nye året med en mer bevisst holdning til mine valg. Det er en prosess jeg har jobbet med, og vil fortsette med videre inn i det nye året. Jeg skal være mer åpen for det ukjente, og tørre å prøve nye ting. Jeg skal ikke være redd for forandring. Jeg skal ta mer kontroll over mitt eget liv, istedenfor å la det gå sin egen gang. Jeg skal bestemme min egen sti inn i fremtiden, forhåpentligvis med god hjelp fra venner, familie og mentorer med gode råd.

Hva med deg? Hvem vil du være?